Det praktiske

Vedligeholdelse
Som andelshaver i A/B Niels Bohr Haven er det den enkeltes ansvar at stå for følgende vedligeholdelse:

  • Hækklipning
  • Snerydning og saltning (fra egen hoveddør til vejen)
  • Maling af skur/carport

Det er i alles interesse, at her ser pænt ud, og jo bedre vi passer på tingene, jo længere holder de.

Snerydning og salte/gruse
Grundejerforeningen Hattene står for snerydning og saltning på vejene i perioden fra den 15. december til den 15. februar.

Uden for perioden fra den 15. december til den 15. februar skal andelshaver rydde/ salte/gruse ved egen husstand og ud til midten af vejen. Bor der ikke nogen ud for en, skal hele vejen ryddes.

Hvis det er nødvendigt, er det den enkelte andelshavers ansvar, at rydde sne snarest muligt efter snefald, samt salte/gruse vejen.

Grønne områder – jf. Grundejerforeningen Hattenes forretningsorden – http://hattene.dk/
Den enkelte grundejer/andelshaver skal selv klippe græs/beskære fælleshegn 1 meter fra egen hæk. Man må under ingen omstændigheder selv fælde træer uden for matriklen.

Hunde skal føres i snor, uden for matriklen.