Køb og salg

Køb og salg af andelene
Det er den enkelte andelshaver, der står for salg af andel.

Den nye andelshaver samt overdragelsesaftalen skal dog godkendes af bestyrelsen.

 

Det er noget ganske særligt at bo i en andelsboligforening. Det er et fællesskab, hvor det er i alles interesse at deltage i årets generalforsamling, da det er her at alle væsentlige beslutninger vedrørende foreningen gennemføres.

Ved køb af andel vil vi gøre opmærksom på, at det altid er en god idé at læse vores vedtægter inden.